• szkoleniazpierwszejpomocy
  • zabezpieczeniamedyczne
  • transportmedyczny

SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH KIEROWCÓW

 

Kurs przeznaczony jest dla osób, które biorą udział w szkoleniu na prawo jazdy

Program kursu obejmuje 4 godziny lekcyjne.

Cena szkolenia wynosi 120 złotych od kursu.                                                                                                                                         

Program szkolenia obejmuje:

- ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku komunikacyjnego,
- kontrola czynności życiowych - ocena stanu poszkodowanego,
- wezwanie pomocy, udzielenie dalszej pomocy,
- podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
- utrata czynności życiowych, utrata przytomności,
- zaburzenia w oddychaniu,
- resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO),
- krwotok zewnętrzny,
- obrażenia kręgosłupa, ewakuacja poszkodowanego, 
- psychologiczne aspekty udzielania pomocy,
- ćwiczenia na fantomie.
- omówienie pytań z pierwszej pomocy w testach

Materiały szkoleniowe:

- fantom dorosłego
- środki opatrunkowe