• szkoleniazpierwszejpomocy
  • zabezpieczeniamedyczne
  • transportmedyczny

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

 

Program szkolenia obejmuje 6 godzin zegarowych. 

Cena szkolenia wynosi 500 złotych od grupy.                                                                                                     

Program szkolenia:

- motywacja do czynności ratowniczych,
- ogólne wiadomości o budowie i czynnościach organizmu człowieka,
- zaburzenia w oddychaniu,
- resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO),
- zasady działania i użycie automatycznego defibrylatora (AED),
- zasady udzielania pomocy przy krwotokach zewnętrznych,
- zasady udzielania pierwszej pomocy z ranami,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przy ataku padaczki,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przy zawale serca,
- złamania,
- następstwa działania ciepła i zimna na organizm
- zatrucia,
- wstrząs,
- torba pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- organizacja miejsca wypadku,
- praktyczne ćwiczenia na fantomie 

 

Materiały szkoleniowe:

fantom dziecka, dorosłego, niemowlaka,
defibrylator szkoleniowy,
pokaz multimedialny, filmy,
 środki opatrunkowe.