• szkoleniazpierwszejpomocy
  • zabezpieczeniamedyczne
  • transportmedyczny

PODSTAWOWY KURS PIERWSZEJ POMOCY

 Program kursu obejmuje 16 godzin lekcyjnych. 

Cena szkolenia wynosi 80 złotych od osoby.

Program kursu obejmuje:

- motywacja do czynności ratowniczych,
- ogólne wiadomości o budowie i czynnościach organizmu człowieka,
- zaburzenia w oddychaniu,
- resuscytacja krążeniowo oddechowa (RKO),
- zasady działania i użycie automatycznego defibrylatora (AED),
- zasady udzielania pomocy przy krwotokach,
- zasady udzielania pierwszej pomocy z ranami,
- złamania,
- następstwa działania ciepła i zimna na organizm,
- zatrucia,
- wstrząsy,
- torba pierwszej pomocy przedlekarskiej,
- organizacja miejsca wypadku,
- transport poszkodowanych,
- badanie poszkodowanego,
- symulacje (praktyczne udzielanie pierwszej pomocy),
- egzamin,                          

Materiały szkoleniowe:

- fantom dziecka, dorosłego, niemowlaka
- automatyczny defibrylator
- pokaz multimedialny
- środki opatrunkowe
- notatnik z materiałami ze szkolenia
- każdy uczestnik szkolenia otrzymuje maseczkę do wentylacji